قالب های جوملا - سومار شرکت همگام رایانه سومار - طراحی سایت؛ استاندارد سازی و بهینه سازی سیستم های مدیریت محتوا. http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-templates.html Tue, 23 May 2017 19:24:55 +0430 Soomar CMS fa-ir قالب جوملا: کاغذی شفاف http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-templates/150-glassy-paper-joomla-template.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-templates/150-glassy-paper-joomla-template.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Fri, 31 Jan 2014 18:25:50 +0330 قالب جوملا: قهوه ای شفاف http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-templates/148-glassybrown-joomla-template.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-templates/148-glassybrown-joomla-template.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Mon, 13 Jan 2014 12:29:49 +0330 قالب غروب با هدر اسلایدشو http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-templates/136-sunset-joomla-template.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-templates/136-sunset-joomla-template.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Wed, 04 Dec 2013 14:37:13 +0330 قالب تیره Carbon با هدر اسلایدشو http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-templates/134-carbon-joomla-template.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-templates/134-carbon-joomla-template.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Mon, 25 Nov 2013 18:54:38 +0330 معرفی یکی از حرفه ای ترین قالب های جوملا YouGrids http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-templates/45-yougrids-joomla-powerfull-template.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-templates/45-yougrids-joomla-powerfull-template.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Wed, 24 Oct 2012 14:03:30 +0330