پلاگین های جوملا - سومار شرکت همگام رایانه سومار - طراحی سایت؛ استاندارد سازی و بهینه سازی سیستم های مدیریت محتوا. http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-plugins.html Tue, 23 May 2017 19:24:58 +0430 Soomar CMS fa-ir پلاگین جوملا: نمایش تولتیپ در هرجای سایت با JMootips http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-plugins/171-jmootips-joomla-tooltip-plugin.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-plugins/171-jmootips-joomla-tooltip-plugin.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Tue, 24 Jun 2014 19:31:02 +0430 پلاگین جوملا: بهینه سازی و افزایش سرعت جوملا با JCH Optimize http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-plugins/167-jch-optimize-joomla-plugin.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-plugins/167-jch-optimize-joomla-plugin.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Sun, 13 Apr 2014 22:37:49 +0430 پلاگین جوملا: کوتاه کردن لینک های پیشفرض بوسیله Direct Alias http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-plugins/163-direct-alias-joomla-plugin.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-plugins/163-direct-alias-joomla-plugin.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Sun, 30 Mar 2014 00:28:58 +0430 پلاگین جوملا برای شخصی سازی صفحه آفلاین: LG Offline Page http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-plugins/162-lg-offline-page-joomla-plugin.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-plugins/162-lg-offline-page-joomla-plugin.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Fri, 28 Mar 2014 11:32:56 +0430 پلاگین جوملا: نمایش کدهای برنامه نویسی با HS Highlighter http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-plugins/161-hs-highlighter-joomla-plugin.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-plugins/161-hs-highlighter-joomla-plugin.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Wed, 26 Mar 2014 08:54:38 +0430