ماژول های جوملا - سومار شرکت همگام رایانه سومار - طراحی سایت؛ استاندارد سازی و بهینه سازی سیستم های مدیریت محتوا. http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-modules.html Tue, 23 May 2017 19:25:01 +0430 Soomar CMS fa-ir ماژول جوملا: نمایش سایر مطالب نویسنده مطلب http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-modules/170-author-related-items-for-joomla.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-modules/170-author-related-items-for-joomla.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Tue, 10 Jun 2014 17:42:52 +0430 ماژول جوملا: بنر گوشه ای Peek-A-Boo http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-modules/169-peek-a-boo-joomla-module.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-modules/169-peek-a-boo-joomla-module.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Tue, 20 May 2014 06:42:39 +0430 ماژول جوملا: نمایش آژاکسی زیبای مطالب با MJ Slider Ajax http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-modules/168-mj-slider-ajax-joomla-module.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-modules/168-mj-slider-ajax-joomla-module.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Wed, 16 Apr 2014 22:27:28 +0430 ماژول جوملا: پنجره ورود به صورت Popup با Core Design Login http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-modules/166-core-design-login-joomla-module.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-modules/166-core-design-login-joomla-module.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Thu, 10 Apr 2014 17:53:14 +0430 ماژول جوملا: نمایش سرتیتر خبرها با Art News Ticker http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-modules/157-art-news-ticker-joomla-module.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-modules/157-art-news-ticker-joomla-module.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Fri, 21 Mar 2014 11:08:56 +0330