کامپوننت های جوملا - سومار شرکت همگام رایانه سومار - طراحی سایت؛ استاندارد سازی و بهینه سازی سیستم های مدیریت محتوا. http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-components.html Tue, 23 May 2017 19:25:03 +0430 Soomar CMS fa-ir کامپوننت جوملا: نمایش نمونه کارها و گالری تصاویر حرفه ای Vip Portfolio http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-components/165-vip-portfolio-joomla-component.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-components/165-vip-portfolio-joomla-component.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Sun, 06 Apr 2014 20:32:10 +0430 پشتیبان گیری خودکار از جوملا روی گوگل درایو با JcloudBackup http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-components/164-jcloudbackup-joomla-component.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-components/164-jcloudbackup-joomla-component.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Fri, 04 Apr 2014 12:28:22 +0430 کامپوننت فارسی تبلیغات حرفه ای جوملا: AdsManager http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-components/160-adsmanager-joomla-ads-component.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-components/160-adsmanager-joomla-ads-component.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Wed, 26 Mar 2014 02:06:41 +0430 افزونه جوملا: افزودن انواع فیلدها به مطالب جوملا با FieldsAttach http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-components/158-fieldsattach-joomla-component.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-components/158-fieldsattach-joomla-component.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Fri, 21 Mar 2014 12:37:46 +0330 مهاجرت از جوملا 1.5 به 2.5 با J2XML http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-components/144-j2xml-joomla-content-import-and-export.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-components/144-j2xml-joomla-content-import-and-export.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Thu, 02 Jan 2014 17:48:20 +0330